Eigenaar van de site – Mobydoc

 

Maatschappelijke zetel: 25 rue Roquelaine - 31000 Toulouse

 

Tel: + 33 (0) 5 62 73 39 70 - Fax: + 33 (0) 5 62 73 39 79 - contact@mobydoc.fr

 


Deze website is aangegeven bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

 

 

 

Wettelijke vermeldingen (Memoire14.45.eu)

 

1.Voorstelling

 

Deze website is een website van de Algemene Raad van Pas-de-Calais, gerealiseerd in samenwerking met de Algemene Raad van het departement Nord en de provincie West-Vlaanderen (België).

 

2. Waarschuwing

 

2.1. De informatie op deze pagina's is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De Algemene Raad van Pas-de-Calais is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

 


2.2. De foto's en gereproduceerde werken op de Memoire1445.eu website zijn niet bindend en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Raad van Pas-de-Calais.

 


2.3. De gepubliceerde informatie wordt regelmatig gecontroleerd. De Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord en de provincie West-Vlaanderen zijn niet verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Om een ​​fout te melden of een verzoek tot rechtzetting van informatie aan te vragen kunt u contact opnemen met de webmaster door het contactformulier in te vullen. De Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord en de provincie West-Vlaanderen zijn niet verantwoordelijk voor de interpretatie die u zou kunnen doen van de informatie op deze site.

 


2.4. Door de toegang tot de website Memoire1445.eu en het gebruik ervan, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de website en het naleven ervan.

 

3. Wettelijke vertegenwoordiger en directeur van publicatie

 

Redacteur van dienst: Algemene Raad van Pas-de-Calais

 

Rue Ferdinand Buisson

 

62018 ARRAS Cedex 9

 

Tel: +33 (0)3.21.21.62.62.

 

Directeur van de publicatie: Michel Dagbert, Voorzitter van de Algemene Raad van Pas-de-Calais 

Naam van de host: SOCIETE MOBYDOC- 25 rue Roquelaine - 31 000 TOULOUSE

 

4. Voorwaarden voor toegang en gebruik

 

4.1. De website "http://Memoire1445.eu" is voor iedereen toegankelijk.

 


4.2. Raadpleging an de website Memoire1445.fr is onderworpen aan de Franse wetgeving. De gecommuniceerde informatie in deze zaak heeft niet de pretentie volledig te zijn.

 

5. Technische middelen

 

5.1. Voor het gebruik van de dienst is het de taak van de gebruikers om contact op te nemen met hun service provider om ervoor te zorgen dat de browser toegang geeft tot een veilige configuratie van de website.

 


5.2. Ook voorafgaand aan het gebruik, is het de taak van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de pagina's up to date zijn, na het legen van de cache of rekening houdend met de werking van zijn proxy.

 

6. Technische waarschuwing

 

6.1. De gebruiker van de site erkent te hebben gecontroleerd dat de gebruikte configuratie geen virus bevat en in goede staat is.

 


6.2. De gebruiker van de website erkent deze juridische kennisgeving te hebben gelezen en deze na te leven.

 


6.3. De gebruiker erkent op de hoogte gesteld te zijn dat de website 24/24 en 7/7 toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van het telecommunicatienetwerk, technische problemen of andere onderhoudshandelingen.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

 

7.1. De algemene structuur, teksten, geanimeerde of niet-geanimeerde beelden, en alle onderdelen van deze website zijn beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle rechten van reproductie voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten en afbeeldingen en foto's.

 7.2. Elk gebruik, hetzij van merknamen en logo's op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord, de Provincie West-Vlaanderen en de musau die deelnemen aan het project, alsook de handelsnamen van deze gemeenschappen en partners, is niet toegestaan ​​zonder toestemming van de rechthebbenden

7.3. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site of van een van de elementen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord en van de provincie West-Vlaanderen, is verboden.

 


7.4. Elke weergave of reproductie van deze website of enig onderdeel daarvan, op welke wijze ook, zal beschouwd worden als een inbreuk.

 


7.5. De inhoud van deze website kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving en stemt op geen enkele manier overeen met een contractuele verplichting.

 

8. Hyperlinks

 

8.1. De hyperlinks als onderdeel van de website naar andere bronnen op het internet zijn niet de verantwoordelijkheid van de Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord, de provincie van West-Vlaanderen en de museumpartners, met inbegrip van de verantwoordelijkheid op grond van alle inhoud van andere directe of indirecte middelen. 

8.2. De Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord, de Provincie West-Vlaanderen en de museapartners zijn niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website. Elke creatie door een derde partij van een hyperlink naar een van de pagina's of kaders van deze website vereist de voorafgaande toestemming van het bedrijf en zal worden onderworpen aan informatie.

 


8.3
Om de identiteit en integriteit van haar website te waarborgen, behouden de Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord en de Provincie West-Vlaanderen zich het recht voor om links die niet voldoen aan het doel van de website of het imago van de instelling aantasten te verbieden. De Algemene Raad van Pas-de-Calais, de Algemene Raad van het departement Nord en de provincie West-Vlaanderen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud (artikels, illustraties, enz.) van de sites waarnaar de website verwijst.

 

9. Wet bescherming persoonsgegevens

 

9.1. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, door het versturen van uw aanvraag per post aan de Algemene Raad van Pas-de-Calais. 

9.2. De Algemene Raad van Pas-de-Calais gaat verder akkoord om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens uit zijn diensten te beschermen, en in het bijzonder om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden

9.3.
Het boeken van de verschillende domeinnamen werd uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen die gelden voor de AFNIC. Alle rechten voorbehouden - Volledige of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming. Belangrijk: wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van de website te wijzigen en nodigen u iot om ze regelmatig te controleren.

 Referentiewetten

 

·          Wet 78-17 van 6 januari 1978 - Wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden

 

·          Wet van 29 juli 1881 - Wet op de vrijheid van de pers

 

·          Wet 2000-719 van 1 augustus 2000 - Extract van de wet met betrekking tot de aansprakelijkheid van dienstverleners

 

·          Wetboek van intellectuele eigendom