TransMusSites 14-45, ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk van musea en sites van de twee wereldoorlogen

De website "Mémoire 14-45" toont de collecties uit beide wereldoorlogen die bewaard worden in een vijftiental thematische musea uit West-Vlaanderen, het departement Nord en het departement Pas-de-Calais. Dit initiatief wordt gerealiseerd als onderdeel van het samenwerkingsprogramma van de Europese Unie INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen, genaamd "TransMusSites 14-45, ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk van musea en sites over de Oorlogen van 14-18 en 39-45".

Dit project heeft tot doel een grensoverschrijdend netwerk van musea en sites met betrekking tot de twee wereldoorlogen te ontwikkelen. Het totale budget bedraagt ​​€ 2.248.525 (50% door de Europese Unie gefinancierd).

Dit project brengt zes Franse en Vlaamse partners aan beide zijden van de grens samen: het departement Nord, de leider van het project, het departement Pas-de-Calais, de Provincie West-Vlaanderen, de stad Harnes; de Historische Vereniging van Villeneuve d'Ascq en van Mélantois (De Ascq 1944 herdenkingsplaats) en het Fort van Seclin.

De drie lokale overheden (de provincie van West-Vlaanderen, het departement Nord en het departement Pas-de-Calais) willen een grensoverschrijdend netwerk van musea en sites met betrekking tot de twee wereldoorlogen ontwikkelen. Het project bouwt voort op de ervaring van de provincie West-Vlaanderen die al beschikt over het netwerk "Oorlog en Vrede in de Westhoek", opgebouwd rond de Eerste Wereldoorlog. Dit project wordt doorgetrokken tot een grensoverschrijdend niveau, door het uit te breiden naar sites en musea van de Tweede Wereldoorlog.

 Dit Europese project heeft tot doel:

·         middelen te bundelen en synergie te creëren tussen de lokale culturele actoren

·         de uitwisseling van het grensoverschrijdend publiek te ontwikkelen

 

·         het verhaal en de herinnering aan de twee Wereldoorlogen door te geven

Het is onderdeel van een bredere dynamische ontwikkeling van het Gedenktoerisme in deze regio's. 

Elk van de ondertekenende partners zet zich in voor en neemt deel aan de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

·         het netwerken en het delen van middelen voor de herdenkingsplaatsen in het grensgebied

·         het opzetten van een globaal beleid voor het opwaarderen van de sites

·         de opwaardering van alle beschikbare bronnen over de twee Wereldoorlogen

·         het ondersteunen van de ontwikkeling van thematische musea op het gebied van deskundigheid, professionaliteit, inventaris en behoud van collecties via collaboratieve tools

·         het opzetten van een netwerk van alle actoren (werkgroepen) om de uitwisseling van ervaringen, de uitvoering van de acties en de regelmatige gemeenschappelijke culturele en toeristische evenementen te bevorderen

·         het ontwikkelen van een betere doorstroming van het grensoverschrijdend publiek binnen de structuren, bezienswaardigheden en musea in de betrokken gebieden

 

·         het inventariseren en netwerken van de museumcollecties met behulp van een gemeenschappelijke methodologie en software 

 Deze doelstellingen worden voor alle 6 partners vertaald door middel van concrete acties ontwikkeld in het Europese samenwerkingsproject "TransMusSites 14-45":

·         Inventarisatie en opwaardering van de Gedenklandschappen: omdat het landschap wordt erkend als de laatste getuige van de Grote Oorlog, is het nodig om het te bewaren en om het begrijpelijk te maken voor het publiek in de drie gebieden. Door het uitwisselen van ervaringen op het gebied van inventarisatie, behoud en versterking van de gedenklandschappen van de twee conflicten, ontwikkelden de partners een gemeenschappelijke methode van aanpak en realiseerden ze een inventarisatie van de landschappen en hun opwaardering door middel van een reizende tentoonstelling "Landschap in, Métamorphose du paysage".

·         De organisatie van lokale culturele evenementen en tentoonstellingen die uitwisselbaar zijn in het grensoverschrijdend gebied en netwerkprojecten die uitgaan van de musea. De musea van het grensoverschrijdend netwerk hebben gezamenlijke, reizende tentoonstellingen, in twee of drie talen, en in directe verbinding met hun collecties opgezet.

 

·         Realisatie van de inventaris van de gespecialiseerde collecties, professionalisering van het personneel en opwaardering van de collecties van thematische musea. De professionalisering van de musea zal worden opgedeeld in verschillende gebieden:

·         een stimuleringsbeleid voor de opstelling van inventarissen:
De departementen Nord, Pas-de-Calais en de provincie West-Vlaanderen hebben de inventarisatie van de collecties vergemakkelijkt dankzij de aankoop van een gemeenschappelijke software. Deze aanpak maakt het mogelijk om de bestaande archieven te bewaren, de bewegingen van objecten gemakkelijk te beheren en een basis voor innovatieve transnationale gegevens te bieden.

·         een beleid voor het verzamelen van de levende herinnering: :
Het gebied is rijk aan getuigenissen van de gebeurtenissen van de XXe eeuw: om deze reden werd een onderzoekscontract opgesteld met het laboratorium GERiiCO(Groep van interdisciplinaire studies en onderzoek voor informatie en communicatie) van de Universiteit Lille 3 om een onderzoek te voeren en herinneringen te verzamelen alvorens de houders van dit immaterieel erfgoed en verzamelaars (van onder andere militaire objecten) verdwijnen.

·         een beleid van uitrusting en ontwikkeling van sites en musea:
De collecties van de thematische musea worden opgewaardeerd door te helpen bij het verwerven van museummeubilair (bijvoorbeeld vitrinekasten), preventieve bewaarmaterialen en hardware en bemiddelingstools.